Tips för att skapa en känsla av rymd i det lilla köket

Lilla köket

Att designa ett litet kök kan ofta vara problematiskt eftersom man vill helst slippa känslan av att köket är belamrat. Detta är ett av dem största problemen med små kök eftersom man ofta försöker trycka in så mycket skåp så möjligt för att på så sätt få in mer förvaring. Ett problem är när du till exempel designar ett lite kök och du väljer att sätta fullt med överskåp och som dessutom gå ända in till fläkten, då kommer du bara att förstärka känslan av att köket är litet.

Istället bör du fokusera på att välja bänkskåp där du har bra förvaringsutrymme och istället för att sätta fult med överskåp så kanske du ska välja att sätta in ett högskåp och sen bara ett eller två överskåp. Som du ser på bilden ovan så är utrymmet mellan överskåpen och fläkten rätt så brett och det är något du ska försöka uppnå i ditt eget kök eftersom det skapar en känsla av köket är större än det faktiskt är. Genom att välja ett högskåp så får du oftast mer förvaringsutrymme än om du väljer ett extra överskåp.

Tips för att förstora ett litet kök

 1. Planering

När du planerar ett litet kök är det extra viktigt att du faktiskt tar dig tid, så att du verkligen testar alla möjliga lösningar. Testa olika placeringar på köksskåpen samt spis och diskho. Oftast är det inte så svårt att till exempel att flytta diskhon eftersom man kan dra rör under sockeln på dem flesta köken. Spisen kan ibland vara lite svårare att flytta då den styrs av var ventilationen är placerad men ibland går det att även dra ventilationen i överskåpen. Dock bör du se till så att det inte blir för många böjar då detta försämrar fläktens kapacitet att dra ut luften.

2. Överskåp

För att skapa en känsla av rymd kan det vara ett bra alternativ att skippa överskåpen helt och istället välja hyllor. Men om du ändå vill ha överskåp då bör du inte ha så många och istället för att välja en helt slätt lucka så kanske du ska välja en vitrinlucka med frostat glas och då även sätta belysning inne i skåpet. Dessutom om du väljer att sätta överskåp så se till att där är gott om utrymme mellan överskåpen och fläkten!

3. Bänkskåp på ben

Genom att placera bänkskåpen på ben så skapar du väldigt lätt en känsla av rymd i köket. Det negativa med denna lösning är att du oftare måste städa under skåpen och därför kanske du istället välja att sätta socklar, men då kan du se till att utnyttja utrymmet under skåpen genom att sätta en sockellåda.

4. Bänkskivan

En annan lösning för att skapa en känsla av rymd i köket är att välja en ljus bänkskiva. Sen bör du undvika att placera för mycket saker på bänkskivan. Välj istället att förvara så mycket så möjligt i skåpen eller så kan du hänga upp dem på väggen. Genom att ha en bänkskiva som är fri från en massa redskap så får du väldigt lätt en känsla av att köket är större!

5. Färger

Här gäller samma som med bänkskivan. Om du väljer färger som är ljusa så får du direkt en känsla av att köket är större. För att förstärka denna känslan kan du också välja köksluckor som här högblanka, dessa köksluckorna sprider ljuset på ett helt annat sätt om du jämför mot en slät kökslucka. Idag är det färgen vit som är mest populär när folk väljer färg på köksluckorna!

6. Golv

Har du möjlighet att lägga om golvet när du ska renovera köket så ska du försöka välja ett ljust klinker golv där plattorna är stora och diagonala. Det gör att det skapas en synvilla vilket gör att köket kommer kännas större!

Detta är några bra saker att tänka på när du ska renovera ett kök och där utrymmet är begränsat. Ett av dem bästa tipsen är att använda ljusa färger, detta kommer ha en stor påverkan på hur man uppfattar köket. Om du vill kan du sen använda något mörkare färger på till exempel handtagen och tillbehör. Men på dem stora ytorna bör du försöka använda ljusa färger!